Ticari Krediler A A

Kredi Türleri TL TL TL USD USD USD EUR EUR EUR
  0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli 0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli 0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli
İskonto ve İştira Senetleri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
İhracat Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
İthalat Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
İhracat Garantili Yatırım Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
Diğer Yatırım Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
İşletme Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
İhtisas Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
Fon Kaynaklı Krediler %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
Kıymetli Maden Kredileri %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
KMH - Kredili Mevduat Hesabı-Aylık - Tüzel Kişi %1,80 %1,80 %1,80            
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15
Diğer Krediler %30 %30 %30 %15 %15 %15 %15 %15 %15