Ödeme Şekilleri A A

 • Akreditif

  Bankamız, uluslararası ticarette mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş bir mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif işlemlerine de aracılık etmektedir. İthalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir başka banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır. Bankamız, ithalatçı lehine akreditif düzenlemek veya ihracatçı lehine düzenlenen akreditiflere teyit vermek suretiyle söz konusu dış ticaret işlemlerinin finansmanına aracılık etmektedir.

 • Vesaik Mukabili Ödeme

  İhracatçı tarafından gönderilen malın alıcı tarafından teslim alınmasıyla ilgili belgelerin, mal bedelinin ihracatçıya ödenmesi kaydıyla alıcıya teslim edilmesidir. İhraç edilen malın teslim alınması ile ilgili belgeler, mal bedelinin ödenmesi kaydıyla muhabir bankalar üzerinden bankamız kanalıyla alıcıya teslim edilir.

 • Mal Mukabili Ödeme

  İhracatçı firmanın sevk ettiği malın teslim alınması ile ilgili belgeleri doğrudan alıcıya gönderip, mal bedeli tahsilatının ilgili mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleştirildiği bir ödeme yöntemidir.

 • Peşin Ödeme

  Firmaların anlaştıkları mal veya hizmet bedellerini, ihracat gerçekleşmeden önce ithalatçıya peşin olarak ödedikleri, mal sevkiyatınınsa mal bedeli alındıktan sonra gerçekleştirildiği ödeme türüdür.