Nakdi Krediler A A

 • Spot TL Krediler

  A&T BANK müşterilerinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan bu kredi ürününde uygulanacak faiz oranı, kullandırım tutarı ve vade kullandırım günü itibariyle belirlenmektedir. Belirlenen oran üzerinden hesaplanan faiz ile anapara tahsilatı vade sonunda yapılmaktadır. Faiz oranının vade başında sabitlenmesi ile müşterilerimiz, vade içerisinde meydana gelecek piyasa dalgalanmalarından etkilenmemektedir. Ayrıca vade sonunda ödenecek tutarın, kullandırım tarihinde belli olması ile müşterilerimize nakit akışının yönetiminde kolaylık sağlanmaktadır.

 • Rotatif Krediler

  Rotatif krediler, bankamız tarafından müşterilere özel olarak belirlenen rotatif kredi limitini aşmamak koşuluyla istenilen zamanda kredi kullanmaya, geri ödeme yapmaya ve krediyi tamamen kapatmaya olanak sağlamaktadır. Belirli bir vade içermeyen ve faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenen bu kredi türünde, faiz tahsilatı 3'er aylık periyodlarda (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle) gerçekleştirilmektedir.

 • Eximbank Kredileri

  Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) tarafından sağlanan Eximbank Kredilerine bankamız aracılık etmektedir. Söz konusu krediler Türk Lirası ya da döviz olarak kullanılabilmekte olup, vergi, resim, harç ve fon istisnasına tabiidir.

 • Döviz Kredileri

  Firmaların kısa vadeli döviz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan kredilerdir. Faiz oranı, vadesi ve kredi tutarı, kullandırım gününde piyasa koşullarına göre sabitlenir. Anapara ve faiz tahsilatı vade sonunda yapılır..

 • Taksitli Ticari Krediler

  Taksitli ticari krediler, firmanızın kısa dönem ve orta dönem vadeli finansman ihtiyaçlarınının karşılanması için uygundur. Taşıt kredisi, işyeri kredisi gibi farklı kredi ürünleriyle, farklı faiz ve geri ödeme imkanlarından yararlanabilirsiniz.

 • KTH - Kredili Ticari Mevduat Hesabı

  Müşterilerimizin mevduat hesaplarında bakiye olmaması halinde önceden belirlenen nakit kredi limiti dahilinde, acil ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının (örn: çek ödemeleri, para transferleri, nakit çekimi, maaş ödemeleri, vb.) kredili olarak  karşılanması sağlayan ürünümüzdür.

   

 • İskonto & İştira Kredileri

  Müşterilerin ticari işlemlerinden doğmuş olan ve henüz vadesi gelmemiş TL çeklerinin nakde dönüşmesini sağlayan kredi türüdür. Çek portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlar. Vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan verir.