Misyonumuz A A

İnsan Kaynakları olarak misyonumuz, bankamızın gerek yurt içi gerekse Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde fırsatlar yaratan uzman banka konumunu güçlendirebilecek, yetkin, kalifiye, yüksek motivasyonlu, kuruma bağlı, sonuç ve performans odaklı çalışanlardan oluşan ekiplere sahip olmak; aynı zamanda stratejik İnsan Kaynakları ortağı olarak, bankamız hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan gelişimi ve değişimi yönetmektir.