Makro Ekonomik Veriler A A

 • 2022

  Makro Ekonomiye Bakış

  2022 yılının geride bıraktığımız ilk çeyreğinde küresel piyasaların ana gündemini Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler oluşturmuştur. Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve bu yaptırımlara karşı Rusya’nın aldığı kararlar neticesinde, enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında gerçekleşen sert yükselişler tüm ekonomilerin iktisadi aktivitelerini olumsuz etkilemiş ve küresel olarak enflasyon oranlarındaki artışlar rekor seviyeleri test etmiştir.

   

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Standart & Poor’s, yükselen jeopolitik gerilimin etkisiyle 2022 yılına ilişkin küresel büyüme tahminlerini sırasıyla %3.5 ve %3.6 seviyelerine indirmiştir. Benzer şekilde Uluslararası Para Fonu da, küresel ekonominin 2022 yılına zayıf bir görünümle girdiğini belirterek yılın geneline ilişkin büyüme tahminini 0.5 puan düşürmüş ve %4.4 olarak revize etmiştir.

   

  ABD’de açıklanan makroekonomik veriler iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin yılın ilk çeyreğinde devam ettiğine işaret ederken, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %8.5 ile rekor seviyeye yükselmiştir. Amerikan Merkez Bankası FED 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırımlarına başlayarak yılın ilk çeyreğinde faizleri 25 baz puan arttırmıştır. Diğer taraftan ekonomik aktivitenin jeopolitik gerilimin etkisiyle ivme kaybettiği Euro Bölgesi’nde de yükselen enerji fiyatları öncülüğünde enflasyondaki yükseliş devam etmektedir. Çin’de ise ekonomik aktivitedeki büyümenin korona-virüs vakalarının artması ve belirli bölgelerde karantina önlemlerinin tekrar başlamasıyla baskı altında kalmaya devam ettiği gözlenmektedir.

   

  Türkiye’de ekonomik aktivite, 2021 yılında yurt içi ve yurt dışı talebin olumlu etkisiyle hız kazanmış ve gayrisafi yurtiçi hasıla %11 oranında büyüme kaydetmiştir. Diğer yandan, küresel ölçekteki enflasyonist baskıların yanı sıra özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle yılın ilk çeyreğinde enflasyonda belirgin bir yükseliş gözlenmiş, tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış oranı Mart 2022 dönemi sonunda %61.14 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde, fiyat istikrarının tesis edilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, yaşanan jeopolitik gelişmeler çerçevesinde cari işlemler dengesindeki gelişmelerin ve FED başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının atacağı adımların Türkiye ekonomisine ilişkin ana gündem maddelerini oluşturması beklenmektedir.