Left Menu

Zaman Aşımı Sorgulama A A

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Bu çerçevede, listede isim ve hesap bilgileri yer alan kişilerin en geç 15 Haziran 2024 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu bankanın herhangi bir şubesine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

A&T Bank nezdindeki hesap bilgilerine aşağıdaki sorgu ekranında yer verilmektedir. Aramanın gerçekleştirilebilmesi için aramayı yapan kişi tarafından ad veya soyadın içinde geçen minimum 3 harfin kullanılması gerekmektedir.