İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

ÜRDÜN

Ürdün Ortadoğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzey doğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda  Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır. Ürdün’ün mali ve dış ticaret dengesi, petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamu gelirlerinin kısıtlı olması dolayısıyla dış kaynaklara bağımlılık söz konusu olmaktadır. İç talepteki artış, ekonomik büyümenin sürdürülmesinde başlıca etkendir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 37,6 36,2 38,0 40,2
Reel büyüme, yıllık % 2,4

2,0

2,4 3,0
Enflasyon, yıllık ortalama % -0,9 -0,8 3,2 3,3
Cari denge, GSYİH'ye oranı -9,1 -9,3 -8,4 -8,3
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -3,5 -3,4 -2,9 -2,6

GÜÇLÜ YANLAR

  • İç politik istikrar. 
  • Ülkeye sağlanan dış yardımlar ve hibeler.
  • Güçlü bankacılık sistemi.
  • Enerji sektörü yatırımları.
  • Yeterli miktarda döviz rezervine sahip olması.

 

ZAYIF YANLAR

  • Yüksek işsizlik ve yoksulluk.
  • Zayıf bölgesel talep nedeniyle bozulan büyüme performansı.
  • Yüksek kamu borcu.
  • Yüksek cari işlemler açığı.
  • Bölgesel riskler.

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları