İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

TUNUS

Tunus Cumhuriyeti, kısaca Tunus, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir Arap İslam ülkesidir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar.

Tunus ekonomisinin çeşitlendirilmiş bir yapıda olması ve pek çok sektörün ekonomik büyümeye katkı sağlaması sektörel gelişmelerin ekonomik kalkınmadaki rolünü ortaya koymaktadır. 2016 yılı verilerine göre tarım sektörü GSYİH’nin %10’unu oluştururken, sanayi %28,3’ünü ve hizmetler sektörü ise %61,6’sını oluşturmuştur.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2014 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 47,6 43,2 41,9 40,3 40,5
Reel büyüme, yıllık % 2,3 1,1 1,0 2,5 3,1
Enflasyon, yıllık ortalama % 4,9 4,9 3,7 3,9 3,8
Cari denge, GSYİH'ye oranı -9,1 -8,9 -9,0 -8,6 -8,1
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -5,0 -5,1 -6,1 -5,4 -4,9
İşsizlik oranı % 15,3 15,0 14,0 13,0 12,0

GÜÇLÜ YANLAR

  • Arap Baharından sonra en başarılı politik geçiş süreci yaşamış ülke olması.
  • Eğitimli işgücü.
  • Yabancı yatırımcı güvenini kazanarak, yatırım çekme potansiyeli.
  • Uluslararası kuruluşların teknik ve finansal desteği.

ZAYIF YANLAR

  • Yüksek genç işsizlik oranı.
  • Özellikle iç ve kıyı bölgeleri arasındaki bölgesel farklar.

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları