İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, resmi adıyla Suudi Arabistan Krallığı, kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir. Yönetim şekli monarşidir.

Ekonomi petrol üretimi odaklıdır. Bütçe gelirlerinin %75'i, ihracat gelirlerinin ise %90'ı petrolden gelmektedir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 651,1 639,6 681,8 733,1
Reel büyüme, yıllık % 4,10 1,40 0,40 1,90
Enflasyon, yıllık ortalama % 2,20 3,50 2,20 4,00
Cari denge, GSYİH'ye oranı -8,20 -10,00 0,50 1,80
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -15,00 -13,00 -8,50 -5,50

GÜÇLÜ YANLAR

  • Üretim ve yatırımın çeşitlendirilmesi çalışmaları.
  • Özel ve kamu kesimlerinin altyapı yatırımları.
  • Güçlü mali yapı.
  • Bölgedeki diğer ülkelere göre daha güçlü bankacılık sistemi.

ZAYIF YANLAR

  • Petrol gelirlerine olan bağımlılığı.
  • Bölgesel jeopolitik riskler.

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları