İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

Birlikte Çalışıyoruz, Birlikte Yükseliyoruz

A - A +

A&T BANK'ın stratejik planı ve kurumsal hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın yatay ve dikey kariyer gelişiminin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Organizasyon şemasında uygun yerlerin olması, görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olunması, çalışanın performans düzeyi A&T BANK kariyer yönetimi uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

Bankamızda Uzman Yardımcısı ve Yönetmen Yardımcısı olarak başlayan ve başarılı olan herkesin yolu üst pozisyonlara dek açıktır. Çalışanlarımıza banka içinde yatay ve dikey kariyer olanaklarını devamlı olarak sunarız. İç transferlerimiz olduğu gibi performans değerlendirmeleri doğrultusunda gerekli terfi/tayin uygulamalarımız işlemektedir.

Bankamızda açık pozisyonlarda öncelik banka çalışanlarımıza verilir. Çalışanlarımız dilerse kariyer beklentilerine uygun olarak istedikleri göreve başvuru yapabilirler. Kriterlere uyan çalışanlarımız İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı yöneticileri ile ilgili departman/şubenin yöneticisinin birlikte katıldığı görüşmelere davet edilirler.

A&T BANK çalışanlarının yıl sonunda görevlerinin ve sorumluluklarının gerektirdiği değerler üzerinden performans düzeyleri belirlenmektedir. Çalışanların performanslarının, banka hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan performans yönetim sürecimizde çalışanlarımızın gelişimini ve becerilerini tespit etmeyi hedefleyen formlar aracılığıyla bireylerin performanslarını yöneterek çalışanlarımızın, bölümlerimizin ve bankamızın daha iyi sonuçlar elde etmesi amaçlanmaktadır.

Çalışanların performans düzeyleri kariyer planları doğrultusunda çeşitli pozisyonlar için aday gösterilebilmelerini, banka içinde yükselebilmelerini sağlarken ücret ve eğitim yönetimi çalışmalarında da kullanılmaktadır. Yüksek performans teşvik edilmekte ve muhtelif şekillerde çalışanlar için ödül uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Bankamızda çalışanlarımızın nabzını tutmak, memnuniyet ve/veya memnuniyetsizlikleri ile ilgili geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde alabilmek amacıyla ayrılan çalışanlarımızla Çıkış Mülakatı gibi süreçlerimiz de işletilmektedir.