İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

Küresel olarak toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 4,5 trilyon dolar olan otomotiv sektörü, dünya ekonomisinin yaklaşık %5'ini oluşturmakta olup, 80 milyon kişiye istihdam yaratmaktadır. Koronavirüs salgını hem talep hem de üretimdeki daralma ile birlikte düşen kapasite kullanımı ve artan sabit giderlerle otomotiv sektörü için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu etki nedeniyle 2020 yılında küresel otomotiv üretiminde %25 daralma tahmin ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle otomotiv sektöründe küresel ticarette yaklaşık 5,7 milyar dolar kayıp hesaplanırken bu kayıbın sadece 2,5 milyar dolarını Euro Bölgesi oluşturmaktadır.

Türkiye’de otomotiv sektörü toplam üretimi 2019 yılında %5,7 oranında daralarak 1,5 milyon araca yaklaşmıştır. Bu üretim değeriyle Türk otomotiv sektörü üretimde dünyada 15. sırada yer almaktadır. 2019 başı itibarıyla sektörün üretim kapasitesi 1,7 milyon araçtır. 2019 yılında üretilen araçların %67’si otomobil, %33’ü ise ticari araçlar oluşmuştur. Üretilen otomobillerin %84’ü, ticari araçların ise %88’i ihraç edilmektedir. Avrupa ihracattan aldığı %90’nın üzerindeki payla sektörün en önemli ihraç pazarı konumundadır. 2019 yılında yurt içinde 492 bin araç satışı gerçekleştirilmiştir.

Beklentilerden iyi gerçekleşen Nisan ve Mayıs satışları ve faizlerdeki düşüş nedeniyle 2019 yılında 492 bin adet olan yurtiçi otomotiv pazar büyüklüğü tahminimizi 2020 yılı için 400 bin adetten 500 bin adete revize ediyoruz.