İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

NİJERYA

Nijerya Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Afrika’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya  petrol ve doğalgaz gibi zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkmaktadır. Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya,   kanıtlanmış petrol rezervi anlamında dünyanın 10. büyük ülkesidir.

 

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t 2019t  
Nominal GSYİH, milyar $ 493,8 405,4 394,8 460,6 536,3  
Reel büyüme, yıllık % 2,7 -1,6 0,8 2,1 1,9  
Enflasyon, yıllık ortalama % 9,0 15,7 16,3 14,8 14,3  
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -1,6 -2,3 -3,0 -3,3 -3,2  
Cari denge, GSYİH'ye oranı -3,2 0,7 2,0 0,1 0,2  
Kamu borç stoku, GSYİH'ye oranı 13,2 17,6 21,3 22,8 23,8  

GÜÇLÜ YANLAR

  • Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomiyi desteklemesi
  • Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olması
  • Kentleşmenin altyapı sektörünü canlandırması
  • Düşük dış borç

 

ZAYIF YANLAR

  • Ekonominin petrol ve doğalgaz sektörüne bağlı olması
  • Zayıf yatırım ortamı
  • Yoksulluk ve ekonomi yönetimindeki eksiklikler
  • Petrol fiyatlarındaki oynaklığın ekonomiye olumsuz etkisi

 


 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları