İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

MORİTANYA

Moritanya, resmi adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, bir kuzeybatı Afrika ülkesidir. Batısında Atlas Okyanusu, güneybatısında Senegal, güneydoğu ve doğusunda Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, kuzeyinde ise Batı Sahra yer alır. Moritanya Afrika Bölgesi’nin 11. En büyük ülkesi konumundadır. 

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2014 2015 2016t 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 5,5 4,9 4,7 4,8 4,8
Reel büyüme, yıllık % 5,40

1,20

3,20 4,30 1,40
Enflasyon, yıllık ortalama % 3,80 0,50 1,30 4,20 5,00
Cari denge, GSYİH'ye oranı -33,30 -27,00 -21,90 -24,90 -22,50
Kamu brüt borç stoğu GSYİH'ye oranı 77,10 91,20 -75,00 81,50 85,70

GÜÇLÜ YANLAR

  • Afrika Bölgesi'nde ikinci en büyük demir cevheri ihracatçısı olması
  • Özelleştirme politikalarının oluşturulması ve ticaretin liberalizasyonu
  • İmalat ve altyapı faaliyetlerinin iyileştirilmesi
  • İslami Bankacılık sektörünün gelişmesi
  • Yapısal reformlar

ZAYIF YANLAR

  • Yetersiz altyapı
  • Çölleşme sorunu
  • Politik istikarsızlık
  • Yoksulluk veyolsuzluk
  • Güvenlik problemleri

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları