İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

MISIR

Mısır, resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika'da, Nil Nehri boyunca uzanan bir ülkedir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır, Asya kıtasında yer alan kısmı Sina Yarımadası üzerinden Filistin ve İsrail ile komşudur. Yönetim şekli cumhuriyettir.

Ekonomi yönetimi merkezi devlet planlaması ve regülasyonu ve çeşitli özel teşebbüslerden oluşan karma bir sistemdir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2014 2015 2016t 2017t
Nominal GSYİH, milyar $ 296,7 315,5 311,8 212,6
Reel büyüme, yıllık % 2,2 4,2 3,8 4,0
Enflasyon, yıllık ortalama % 10,1 11,0 10,2 18,2
Cari denge, GSYİH'ye oranı -0,8 -3,7 -5,8 -5,2
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -12,1 -10,4 -11,2 -9,9

GÜÇLÜ YANLAR

  • Avrupa pazarına yakınlık ve avantajlı coğrafik konum
  • Özel sektörün büyüme potansiyeli
  • Reformların ekonomik büyümeye katkısı
  • İnşaat sektörünün ekonomik büyümeye katkısı

ZAYIF YANLAR

  • Düşük seviyedeki döviz rezervi
  • Yüksek işsizlik ve yoksulluk
  • Yüksek kamu borcu
  • İç ve dış politik ve jeopolitik gerginlikler ve belirsizlikler

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları