İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

A - A +
Makro Ekonomik Tahminler
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018T 2019T
GSYİH (TL milyar) 1.570 1.810 2.044 2.339 2.609 3.105 3.701 4.290
GSYİH ($ milyar) 858 950 935 862 863 851 784 727
GSYİH Büyümesi (reel % yıllık) 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,4 2,6 0,4
TÜFE 6,2 7,4 8,2 8,8 8,5 11,9 20,3 15,8
İşsizlik (%) 9,2 9,7 9,9 10,3 11,0 10,9 12,3 11,5
Dış Ticaret Dengesi -84,0 -99,8 -84,5 -63,3 -56,0 -76,7 -55,0 -51,1
İhracat ($ milyar) 152,5 151,8 157,7 143,9 142,6 157,1 168,0 176,4
İthalat ($ milyar) 235,0 251,6 242,2 207,2 198,6 233,8 223,1 227,5
Cari İşlemler Dengesi ($ milyar) -48,8 -65,0 -43,6 -32,2 -32,6 -47,1 -27,6 -15,6
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH'ye oranı) -5,7 -6,8 -4,7 -3,7 -3,8 -5,5-3,6 -3,6 -3,0
Konsolide Bütçe Dengesi (GSYİH'ye oranı) -1,9 -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 -1,5 -2,0 -2,8
Kons. Bütçe Faiz Dışı Dengesi (GSYİH'ye oranı) 1,2 1,7 1,3 1,3 1,0 0,3 0,2 -0,5
Merkez Bankası Politika Faizi (%) 5,5 6,8 8,3 7,5 8,0 8,0 24,0 18,0
$/TL (yılsonu) 1,78 2,13 2,32 2,92 3,53 3,79 5,32 6,20
 /TL (yılsonu) 2,35 2,94 2,82 3,17 3,71 4,55 6,05 7,30

 

 

Makro Ekonomik Veriler