İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

LÜBNAN

Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Ortadoğu ülkesidir. Kuzeyinde ve Doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır. Lübnan, yüksek okur-yazarlık oranı ve geleneksel ticaret kültürüyle Orta Doğu için önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bununla birlikte Suriye iç savaşı ve Orta Doğu’da meydana gelen çatışmalar ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. 

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016t 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 50,10 49,80 52,40 55,20
Reel büyüme, yıllık % 1,50 1,70 2,30 2,50
Enflasyon, yıllık ortalama % -3,70 -0,80 2,80 3,50
Cari denge, GSYİH'ye oranı -16,2 -17,40 -18,10 -17,80
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -7,90 -8,50 -8,40 -8,10

GÜÇLÜ YANLAR

  • Demokratik sistemin gelişmiş olması 
  • Önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunması 
  • Güçlü bankacılık sektörü
  • Artan politİk istikrarın reformlara zemin hazırlaması 

ZAYIF YANLAR

  • Etnik ve dini açıdan karışık bir görünüm sergilemesi 
  • Bütçe ve cari işlemler dengesi açığı
  • Suriye iç savaşı nedeniyle artan terör saldırıları
  • Turizm sektörünün politik belirsizliklere güç kaybetmesi

 

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları