İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Coğrafik ve jeopolitik çeşitliliğe sahiptir. Bölgenin en geniş toprakları Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içerisindedir.

Güney Afrika ekonomisinin 2017 yılında zayıf yatırım ortamı, düşük seyreden metal fiyatları ve yapısal problemler sebebiyle düşük büyüme performansını sürdürmesi, 2018 yılında ise toparlanma sürecine girmesi olası görülmektedir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 317,2 295,0 353,0 371,6
Reel büyüme, yıllık % 1,3 0,3 0,7 1,5
Enflasyon, yıllık ortalama % 4,6 6,3 5,6 5,5
Cari denge, GSYİH'ye oranı -4,40 -3,30 -3,50 -3,40
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -3,80 -4,00 -3,60 -3,50

GÜÇLÜ YANLAR

  • Zengin maden kaynaklarına sahip olması
  • Bankacılık sektörünün istikrarlı seyrini sürdürmesi
  • Güvenlik ve terör tehdidinin düşük olması
  • Tarım sektörünün toparlanma eğiliminde olması
  • Perakende, altyapı, enerji ve bankacılık sektörlerinin yatırım fırsatları sunması

ZAYIF YANLAR

  • Politik belirsizlikler
  • Döviz kurundaki dalgalanmalar
  • Yüksek orandaki işsizlik ve yoksulluk
  • Düşük büyüme
  • Eğitim yatırımlarına gereken önemin verilmemesi

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları