İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

 

Genel Müdürlük yapısı içerisinde aşağıdaki bölümler ve bölümlere bağlı departmanlar faaliyet göstermektedir.

 

 • Bilgi Teknolojileri Sistem Analiz ve Geliştirme Departmanı
 • Bilgi Teknolojileri Sistem ve Ağ Yönetimi Departmanı
 • BT Projeler Yönetimi Departmanı
 • Dış Ticaret Operasyonları Departmanı
 • Kredi ve Şube Destek Operasyonları Departmanı
 • Arka Ofis Operasyonları Departmanı
 • Finansal Yönetim Departmanı
 • Raporlama Departmanı
 • Planlama ve Kurumsal Performans Departmanı
 • Hazine Departmanı
 • Ekonomik Araştırmalar Departmanı
 • İç Kontrol Departmanı
 • Risk Yönetimi Departmanı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı
 • İletişim Departmanı
 • İdari Hizmetler Departmanı
 • Organizasyon ve Süreç Yönetimi Departmanı
 • İstihbarat ve Mali Analiz Departmanı
 • Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme ve Takip Departmanı
 • Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Departmanı
 • Pazarlama ve Ürün Geliştirme Departmanı
 • Satış ve Şube Performans Departmanı
Hukuk ve Mevzuat Hizmetleri Departmanı
Uyum Departmanı
Finansal Kurumlar Departmanı
Bilgi Güvenliği Birimi