İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

İhtiyaçlarınızı Biliyoruz, Çözüm Üretiyoruz

A - A +

Bankamız tarafından Türk Lirası ya da yabancı para olarak düzenlenebilen teminat mektupları, gerçek ve tüzel kişiler lehine,bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhatap idareye hitaben hazırlanan garanti belgesidir. Mektupta belirtilen işin yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarı kadar kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içerir. Bir tür gayrinakdi kredi türü olan teminat mektuplarıyla, herhangi bir konuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen kuruluş arasındaki ilişki banka güvencesi altına alınmış olunur.

Bankamız, uluslararası ticarette mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş bir mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif işlemlerine de aracılık etmektedir. İthalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir başka banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır. Bankamız, ithalatçı lehine akreditif düzenlemek veya ihracatçı lehine düzenlenen akreditiflere teyit vermek suretiyle söz konusu dış ticaret işlemlerinin finansmanına aracılık etmektedir.

Bankamız ürünleri arasında yer alan aval-kabul kredisi, ithalatçı firmanın ihracatçı firma tarafından düzenlenen poliçeyi kabul ederek ödeme yapmadan malı teslim almasına ve ödemeyi poliçe vadesinde gerçekleştirmesi esasına dayanan işlemlerde poliçeye aval vermek suretiyle ithalatçının finansmanı amacına hizmet etmektedir.

Bankamız tarafından çoğunlukla ihalelere katılacak olan kredili müşterilerimize, talepleri doğrultusunda düzenlenen bilgilendirme mektuplarıdır. Söz konusu mektuplar Türk Lirası ya da yabancı para olarak düzenlenebilir.