İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

GANA

Gana ya da resmi adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır.

Zengin doğal kaynaklara sahip Gana'nın ekonomisinde GSYİH'nın yaklaşık üçte birini teşkil eden tarım ve madencilik sektörü öne çıkmakta olup, ihracat kalemlerinin büyük bir kısmını kakao ve altın oluşturmaktadır. 

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 36,9 42,8 45,5 49,2
Reel büyüme, yıllık % 3,8 3,5 7,1 8,0
Enflasyon, yıllık ortalama % 17,2 17,5 11,8 9,0
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -4,8 -10,4 -8,6 -5,7
Cari denge, GSYİH'ye oranı -7,7 -6,7 -5,8 -5,4
Kamu borç stoku, GSYİH'ye oranı 72,2 73,4 70,5 66,1

GÜÇLÜ YANLAR

  • İşleyen bir demokratik sistem
  • İşletilebilir petrol rezervleri ile desteklenen zengin doğal kaynaklar
  • IMF istikrar programı ile desteklenen kamu finansmanı
  • Doğrudan yatırımlar için elverişli iş ortamı

ZAYIF YANLAR

  • Yüksek seyreden bütçe ve cari işlemler açığı
  • Petrol zenginliğini yönetme kapasitesinin sınırlı olması
  • Yoksulluk
  • Bölgesel istikrarsızlık 

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları