İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

FAS

Fas, resmi olarak Fas Krallığı, Doğudan Cezayir, Kuzeyden İspanya (boğaz boyunca bir denizden bir sınır ve Ceuta ile Melilla adlarında iki küçük özerk şehir), güneyden de Moritanya ve Batı Sahra ile komşudur. Yönetim şekli monarşidir.

Fas ekonomisi liberal bir ekonomi olarak değerlendirilir. Ekonomi devlet planlaması ve düzenlemeleri içerçevesinde özel sektörün de etkin olduğu bir yapıya sahiptir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2015 2016 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 101,3 103,6 108,0 120,5
Reel büyüme, yıllık % 4,5 1,2 4,2 3,8
Enflasyon, yıllık ortalama % 1,6 1,6 1,9 2,1
Cari denge, GSYİH'ye oranı -2,1 -4,4 -3,6 -3,3
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -4,2 -4,1 -3,5 -3,2

GÜÇLÜ YANLAR

  • Turizm, yenilenebilir enerji ve ihracat ağırlıklı endüstriyel sektörlerdeki büyüme potansiyeli.
  • Avrupa’ya yakın, avantajlı coğrafik konum.
  • Yatırımcılar için cazibe merkezi olması.
  • Üretim ve yatırım çeşitlendirme çalışmaları.

ZAYIF YANLAR

  • Yüksek işsizlik oranı, yoksulluk.
  • Tarım sektörünün ekonomik aktivite içindeki ağrılığı.
  • Bölgesel jeopolitik riskler.
  • Euro Bölgesi’ndeki ekonomik durgunluğun ihracatı etkileme potansiyeli.

 

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları