İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

Küresel GSYİH’nın yaklaşık %60 ve küresel nüfusun da yaklaşık %54’ünü oluşturan 4,9 milyar insan COVİD-19 salgını ve pandemi ilan edilmesiyle birlikte tamamen veya kısmı hem ekonomik hem de sosyal izolasyona maruz kalmıştır. Tam izolasyon yapan ülkelerde haftalık enerji talebi %25 düşüş yaşarken kısmi kapalı ülkelede ise bu oran %18’dir.

Enerji sektörü, birden fazla sektörle yakın ilişkisi nedeniyle Türkiye'de lokomotif sektör olarak kabul edilmektedir. Döviz kurlarındaki oynaklıklar, artan maliyet baskısı ve  yükselen enflasyon Türkiye enerji sektörü üzerinde son yıllarda en büyük etkiye sahiptir. Enerji üretiminde kullanılan kaynaklar ve bu kaynakların temini konusunda uluslararası ilişkiler, üretim ve dağıtım sistemlerine yönelik teknolojilerdeki hızlı gelişmeler, enerji tüketiminin olumsuz çevresel etkileri, artan maliyetler 2020-21 yıllarında enerji gündeminin öne çıkan başlıkları olmaya devam edecektir.

A&T Bank Ekonomik Araştırmalar olarak, bu yıl hazırladığımız sektör raporları serisinde Enerji sektörünü analiz ettik. Küresel ve Türkiye enerji piyasasını mercek altına aldığımız raporumuzda öncelikle ekonomik görünüm ve tahminlerimize de yer verdik.