İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

Birlikte Çalışıyoruz, Birlikte Yükseliyoruz

A - A +

Bankamızda çalışanlarımızın mevcut görevleri doğrultusunda ve aday oldukları görevlerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özellikleri bazında teknik ve kişisel eğitimler planlanarak konusunda uzman eğitim firmaları ile eğitimlerimiz gerçekleştirilir. Çalışanların bankacılık, finans alanlarındaki gelişimlerini takip etmeleri amacıyla, mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlayan kapsamlı eğitim programları organize edilmektedir.

Bankamızda iş başında başlayan eğitim sürecimiz, görev ve kişinin ihtiyacına göre şekillenen kurs ve seminerlerle sürekli olarak desteklenir, çalışanlarımızın bilgi ve becerileri bu sayede düzenli olarak geliştirilir. Bu geliştirme programlarımız çalışanımızın işini ve kurumunu daha kapsamlı bir bakışla görebilmesini, işini daha verimli yapmasını ve dolayısıyla bankamızın verimliliğinin yükselmesini sağlar.