İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

CEZAYİR

Cezayir, ya da resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra ile komşudur. Yönetim şekli cumhuriyettir.

Cezayir ekonomisi liberal bir ekonomi olarak değerlendirilir. Ekonomi devlet planlaması ve düzenlemeleri çerçevesinde özel sektörün de etkin olduğu bir yapıya sahiptir.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2014 2015 2016t 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 213,5 131,0 126,2 135,2 139,8
Reel büyüme, yıllık % 3,8 3,8 3,5 2,9 2,4
Enflasyon, yıllık ortalama % 2,9 4,8 6,4 5,9 5,6
Cari denge, GSYİH'ye oran -4,4 -16,6 -13,5 -12,3 -10,2
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı -7,3 -15,3 -13,2 -9,6 -7,1

GÜÇLÜ YANLAR

  • Turizm, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyeli.
  • Altyapı ve yeniden yapılandırma ihtiyacı.
  • Düşük seviyedeki kamu ve dış borcu.
  • Güçlü hidrokarbon kaynakları.
  • Güçlü döviz rezervleri.

ZAYIF YANLAR

  • Bölgesel jeo-politik gelişmeler.
  • Düşen petrol fiyatları ve üretimi.
  • Olumsuz değerlendirilen yatırım ve ticaret ortamı.
  • Yapısal refomların eksikliği.
  • Yüksek İşsizlik.

 

İTHALAT VE İHRACAT


ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


Ülke Raporları