İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ
A - A +

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri, veya kısa kullanımıyla BAE, Ortadoğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan bir ülkedir. BAE, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük ikinci emirliği olan Abu Dabi, aynı zamanda ülkenin siyasi, endüstriyel ve kültürel merkezi konumundadır

Ülke ekonomisi bölgedeki ikinci büyük ekonomi konumundadır. Bunun yanında ülke, bölgedeki en çeşitli ekonomik aktivite yapısına sahip olmasına rağmen, ekonomi genel olarak petrol gelirlerine bağlıdır.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Gösterge 2014 2015 2016t 2017t 2018t
Nominal GSYİH, milyar $ 401,9 370,2 386,1 405,5 427,4
Reel büyüme, yıllık % 3,10

3,80

2,20 2,80 3,30
Enflasyon, yıllık ortalama % 2,40 4,10 2,20 2,10 2,00
Cari denge, GSYİH'ye oranı 14,60 5,80 5,20 6,00 6,50
Bütçe dengesi, GSYİH'ye oranı 5,00 -2,10 -3,00 -1,60 -0,70

GÜÇLÜ YANLAR

 • Üretim ve yatırımın çeşitlendirilmesi çalışmaları.
 • Serbest ticaret rejimi ve Dubai’nin uluslararası ticaretteki konumu.
 • Bölgedeki diğer ülkelere göre daha şeffaf ve iyi denetim altındaki bankacılık sistemi.
 • Düşük politik risk.
 • İnşaat, turizm ve hizmet sektörlerindeki büyüme potansiyeli.
 • İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ihracata olumlu etkisi.

ZAYIF YANLAR

 • Dubai’nin yüksek kamu borcu.
 • Abu Dabi’nin petrol gelirlerine olan bağımlılığı.
 • Bölgesel jeopolitik riskler.
 • Mali denge ve cari işlemler dengesindeki bozulmanın rezervlerde azalmaya neden olması.
 • Gayrimenkul sektöründe yaşanan fiyat dengesizliklerinin enflasyonist baskıya neden olması.

 

ÖNEMLİ İHRACAT PARTNERLERİ


ÖNEMLİ İTHALAT PARTNERLERİ


İTHALAT VE İHRACAT


Ülke Raporları